LFPS Buskerud har pr. januar 114 medlemmer.

I løpet av året har vi medlemsmøter med forskjellige temaer, tur og julebord.
Vi har et tett samarbeid med LFPS Vestfold og LFPS Telemark om en dagskonferanse hver vår, og en week-end i august/september hvor vi også har seminar og hyggelig samvær.

Alle våre møter og andre aktiviteter blir annonsert i medlemsbladet Grenseløst som dekker våre 3 fylker i NHF Oslofjord Vest. Vi sender ut brev/e.post til medlemmene. Dette er ikke regelmessig, men etter behov for å utgi informasjon.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen.
Styret i LFPS Buskerud
2017

Etter årsmøtet i LFPS Buskerud som ble avholdt 6. april er styret endret til:

Wera Fjeld leder

Asbjørn Huka økonomiansvarlig

Unni Grønlund styremedlem

Anne-Lise Bekkevold styremedlem

Rolf Ask varamedlem

Marit Brubakken varamedlem