To eldre damer smiler mot hverandre - LFPS-logo lagt på bildet

ReHabiliteringstelefonen

ReHabiliteringstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester, også etter covid-19 sykdom. Ved å ringe ReHabiliteringstelefonen kan du få informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen habilitering og rehabilitering i den helseregionen du bor i. Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Regional koordinerende enhet – Sunnaas sykehushttps://www.sunnaas.no › regional-koordinerende-enhet

Det er fritt rehabiliteringsvalg.

Beitostølen og Valnesfjord helsesport senter er de to største. I tillegg kurbadet i Tromsø. Hit kommer du gjennom din fastlege som søker gjennom din regionale vurderingsenhet.