På denne siden finner du en komplett oversikt over vårt hovedstyre for perioden 2023-2025. Du finner også kontaktinformasjon til hvert medlem av hovedstyret.

Leder

Marit Berg Eldegard

Trøndelag
mail: eldegardm@gmail.com
mob. 932 57 522

Nestleder

Edvard Elvegaard

Edvard Elvegaard


Nordland
mail: stiholmen@mac.com
mob 958 25 205

Kasserer

Mona Myrer Hedemark
mail: mona.myrer@gmail.com

Sekretær

Oddrunn Skogsholmen Dahlheim

Oddrunn Skogsholmen Dahlheim

Nordland
mail: oddrunn-petrine@hotmail.com
mob.992 50 985

Styremedlem

Tom Lauritz Haaland

Hordaland
mail: tom@haalandweb.no
Mob: 92282049

1.Vara

Kari Rønholt Hansen

Vest-Agder

mail: karirhansen@hotmail.com

Mob: 90643468

2.Vara

Helene M. Kjølstad

Akershus

mail: helene.kjolstad@gmail.com

Mob: 97110207