Hovedstyret i LFPS har bedt om et møte med leder i NHF for å diskutere samarbeidet videre fremover. Møtet blir holdt rett etter påske, og tema vil være en tydligere profilering av LFPS og mere fokus på de sakene LFPS arbeider for.

I år har vi to hovedsaker vi vil jobbe med.

Det er viktig for oss i LFPS å få til et bedre rehabiliteringstilbud for våre medlemmer. Vi har sett at flere og flere polioskadde får avslag på sine søknader om rehabiliteringsopphold. Antallet rehabiliteringsinstitusjoner som tar imot poliopasienter har også blitt redusert. Dette ønsker vi å gjøre noe med, gjerne med hjelp av NHF.

LFPS har også jobbet for å få en ny hjemmeside opp å gå. Etter litt startproblemer, ser dette nå ut til å gå i orden, og vi håper å være i gang i løpet av kort tid. Her vil det komme nyheter og oppdatering som er av interesse for våre medlemmer.

Siden administreres av Hovedstyret, og vi tar gjerne imot tips fra dere medlemmer om hva dere ønsker av innhold på siden.